top of page

El vehicle elèctric com a dinamitzador del territori de la Riera de Caldes


La Riera de Caldes és una àrea econòmica de 108 Km2 on viuen 87.000 persones i hi treballen 45.000, en un entramat dels nuclis urbans de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat i 32 polígons d’activitat econòmica que apleguen prop de 1.000 empreses industrials. És una de les principals àrees productives de Catalunya, al bell mig del corredor vallesà i en plena regió metropolitana barcelonina.Aquest territori ha de fer front a grans reptes de desenvolupament econòmic, transformació productiva i millora de l’ocupació, és per això que, en els darrers anys, amb la creació de l’Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes (AMERC) s’ha fet una aposta per la col·laboració entre els municipis, les empreses, els sectors productius i les institucions públiques.

En aquest context el vector energia és clarament estratègic a l’àmbit, tant per la seva competitivitat actual com pel seu futur. Ho és en termes del desenvolupament d’activitats econòmiques, com també des del punt de vista territorial: es tracta d’un territori extens, en la seva major part de baixa densitat (801 hab/Km2), i molt depenent de la mobilitat motoritzada: serveis de transport públic deficitaris i mala accessibilitat als polígons d’activitat econòmica que comporta el domini gairebé absolut del vehicle tèrmic privat com a mitjà de transport.

És per això que l’any 2011 l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va detectar les necessitats i oportunitats que confluïen en el Vehicle Elèctric com a palanca de transformació d’una nova cultura energètica i de mobilitat i de desenvolupament econòmic dels teixits industrials lligats a l’automoció i components, amb notorietat en el subsector de les motocicletes; d’altra banda, una oportunitat d’ampliar els recursos tècnics i formatius del municipi relacionats tant amb l’electricitat i l'electrònica com amb l’automoció. Sorgeix així el 2012 un projecte de promoció del Vehicle Elèctric com a factor de desenvolupament el qual, després de 7 anys de trajectòria va cobrant presència en el territori.


L’any 2013 l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, amb la col·laboració dels Ajuntaments de l’Eix de la Riera de Caldes, crea el Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) situat al Complex de la Granja Soldevila amb l’objectiu d’apostar per la formació dels professionals en electromobilitat.


L’estratègia de desenvolupament adopta un context de llarg abast i obertura territorial, i s’ha focalitzat en tres àmbits:

  1. La sensibilització, la difusió i la promoció del Vehicle Elèctric

  2. La qualificació professional i la formació relacionada amb els vehicles elèctrics

  3. El suport als sectors empresarials i l’adaptació dels sectors concernits pel vehicle elèctric.

El Vehicle Elèctric, en la mesura que suposa l’adopció d’una tecnologia nova, s’enfronta a tot un seguit d’obstacles per al seu desenvolupament. L’experiència positiva d’usuari està vinculada estretament a la qualitat professional del conjunt d’agents que intervenen. El CREVE aspira a convertir aquestes dificultats en oportunitats pel territori, per a les empreses i els professionals del sector, dotant-los de les eines de coneixement, capacitació i desenvolupant estàndards de qualificació professional.


La diversitat de públics destinataris és una de les principals característiques a retenir de les actuacions desenvolupades, i ens aproxima a l’eix d’incidència professionalitzador i laboral per extensió, als impactes que en el terreny econòmic, social i laboral ha tingut el mateix.


En destacarem:

  • Les empreses directament relacionades amb la fabricació de VE, en particular de vehicles elèctrics lleugers, que han participat en nombroses de les activitats i que han centrat els esforços de les accions formatives

  • Els docents i estudiants de formació professional de les àrees d’automoció i electricitat i electrònica, així com estudiants de graus d’enginyeries interessats en aprofundir coneixements sobre el vehicle elèctric

  • Els comercialitzadors de vehicles elèctrics, particularment lleugers, així com professionals de la seguretat i el medi ambient interessats en els impactes dels punts de recàrrega i les bateries

  • Els desocupats que han participat en les accions de sensibilització, orientació i formació professionalitzadora relacionada amb el vehicle elèctric.

  • Les empreses interessades en les oportunitats del vehicle elèctric, que han rebut suport per la renovació de les seves flotes.

+400 empreses diana a Catalunya +400 participants accions formatives +300 participants accions sensibilització 2 convenis amb gremis 2 orientacions curriculars en VE per fp

La trajectòria ha estat possible mitjançant un treball en xarxa, sostingut en quatre pilars: administració, entitats empresarials, centres tecnològics i centres educatius, entre els que cal destacar el gremi de reparació i manteniment de vehicles de Sabadell i comarca, que han aportat el vincle amb el teixit empresarial i el coneixement concret de les oportunitats i dificultats que l’extensió del vehicle elèctric planteja; experts sectorials; el centre tecnològic Eurecat (antigament Fundació ASCAMM) i l’Associació Volt‐Tour, que han aportat la frontera tecnològica i l’experiència en la dinamització del sector i del vehicle elèctric; el Departament d’Ensenyament i els centres formatius relacionats amb les famílies professionals d’automoció i electricitat i electrònica, que han permès la difusió i extensió del coneixement acumulat en el projecte i han assumit la innovació en els seus currículums i el reciclatge dels seus formadors.


Les actuacions realitzades han tingut ressò mediàtic en el sector i en les àrees de les administracions públiques relacionades amb el vehicle elèctric i la mobilitat sostenible. Algunes de les actuacions són avui referència a Catalunya en el sector. El projecte ha rebut peticions d’arreu per conèixer l’experiència i establir possibilitats de col·laboració. En aquest sentit, tot i sent un projecte territorial mai no ha tingut una visió localista: el seu abast és general, perquè considera que pot aportar al conjunt del país experiències i propostes en favor de la mobilitat elèctrica per impulsar l’economia i transformar el model energètic. Destaquem


ELECTROCAT


Projecte tecnològic de construcció de prototips de vehicle elèctric lleuger per a estudiants de Formació Professional d’Automoció


L’Electrocat és un projecte en el qual equips d’alumnes de Formació Professional en Automoció dissenyen i construeixen un vehicle elèctric sobre una base motriu comuna (motor, variador i bateries) que proporciona l’organització, del que s’avaluaran les prestacions, característiques i estètica del prototip a través d’una sèrie de proves que es realitzen en un traçat urbà expressament delimitat. Les proves d’avaluació tècnica que s’efectuen son de 2 tipus:


Estàtiques: presentació del projecte davant un tribunal d’experts i comprovació dels requeriment tècnics dels vehicles.


Dinàmiques: eslàlom, rampa, resistència al rodament, acceleració en recta i tandes.


L’objectiu del campionat és potenciar el treball en equip de l’alumnat i fomentar l’aprenentge col·laboratiu basat en projectes, alhora que pren rellevància l'activitat experimental i creativa com element pedagògic pel coneixement tècnic dels vehicles elèctrics.


En aquest sentit, el projecte pretén ser una plataforma per a la capacitació i promoció d’un perfil tècnic especialitzat en vehicles de tracció elèctrica que doni cobertura a les necessitats sorgides d’un nou model de mobilitat i per a noves professions de futur com la d’electromecànic.


L’Electrocat està organitzat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb el suport de l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes) i compta amb el suport del gremi de tallers de Sabadell i comarca, les empreses Alstom, Bosch, Circuit de Barcelona - Catalunya, ElectricGT, Electromaps, Mavilor Motors, Karting Cardedeu, La Perpetuenca, i Tempel Group, a més de la Fundació CIM de la UPC.


Des de la primera edició 2013-2014, amb 5 equips participants, l’Electrocat s’ha convertit en un referent al municipi de Santa Perpètua de Mogoda, la Riera de Caldes i tot el territori. L’any 2020, amb 10 equips, se cel·lebrarà la VII edició.CATÀLEG DEL CREVE


Des dels seus inicis, l’espai del CREVE s’ha dotat de material pedagògic i de suport d’un equip de tècnics i formadors en mobilitat elèctrica.


Entre les nombroses accions formatives que s’han desenvolupat des del CREVE, cal destacar pel seu abast i visió de futur l’adaptació curricular en vehicle elèctric per a Formació Professional, formant docents i alumnes dels graus d’automoció i electricitat/electrònica per a capacitar professionalment les noves generacions en un àmbit laboral encara poc conegut.


Adaptació Curricular CFGM Electromecànica de vehicles automòbils TM10: Vehicle Elèctric i Híbrid

Sessions específicament preparades per familiaritzar els alumnes de segon curs amb el funcionament, components i prestacions dels vehicles. També es realitza formació per a docents.


Adaptació Curricular CFGM d’instal·lacions Elèctriques i Automàtiques: Instal·lacions de punts de recàrrega (ITC) BT 52

Sessions específicament preparades per familiaritzar l’alumnat amb el vehicle elèctric i el funcionament dels punts de recàrrega en habitatge i aparcaments. També es realitza formació per a docents.


Futur del CREVE


L’accelerat desenvolupament del vehicle elèctric situa en l’horitzó nous reptes que s’hauran d’abordar pel projecte, en particular en relació a les infraestructures de recàrrega, la transició energètica i la utilització de fonts renovables per a la mobilitat elèctrica, l’existència de xarxes de vehicles elèctrics compartits i, molt particularment, l’extensió de la utilització de vehicles eficients a les empreses i el sector logístic.


L’impuls s’ha de concretar en els eixos fonamentals: la formació i la capacitació a nivell de formació professional i universitària, explorant les possibilitats de la formació dual amb les empreses del sector; la sensibilització de ciutadans i empreses del territori davant l’emergència climàtica i la transformació del model de mobilitat que impactarà en l’economia individual i col·lectiva.

En resum, el municipi treballa per a donar resposta als reptes de la transició energètica i per posicionar el CREVE com a referent territorial d’impuls al vehicle elèctric com a motor de canvi del teixit industrial i la força de treball de la Riera de Caldes.


PÈRGOLA FOTOVOLTAICA


El projecte d’instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica a l’espai del CREVE de Santa Perpètua de Mogoda, neix amb l’objectiu de tancar el cercle que s’estableix entre el vehicle elèctric (que s’alimenta d’energia elèctrica) i la generació d’energia sostenible, renovable i generada localment, en aquest cas, la fotovoltaica. Es tracta d’un projecte demostratiu i innovador que a més es desenvoluparà amb la col·laboració d’empreses locals, estudiants de l’especialitat de fusta de l’Escola Industrial de Sabadell i l’Institut Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda.En una primera fase que s’ha desenvolupat el curs 2018-2019, els alumnes de Sabadell han presentat diversos projectes de disseny de la pèrgola en fusta, que ha d’aixoplugar els PdR i els vehicles que hi carreguen, mentre que els estudiants del grau d’electricitat de l’Institut Estela Ibèrica han fet la proposta i els càlculs de la instal·lació.


El juny de 2019 es van presentar els projectes a concurs davant el jurat, que va escollir com a guanyador el treball de l’equip fomat per Manel Monllaó i Ferran Moreno. Aquest projecte es farà realitat el segon semestre del 2020.


Amb aquest projecte, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda aporta noves idees al territori i impulsa el coneixement per respondre de forma satisfactòria els actuals i futurs usuaris de la Mobilitat Elèctrica.


Коментарі


bottom of page