top of page

Impacte dels nous elements del vehicle elèctric en la indústria de l'automoció

JOSEP NADAL I CIAC


El mercat està patint una transformació radical des del moment en que el vehicle elèctric ha passat de ser una aposta de futur a una realitat.El mercat està patint una transformació radical des del moment en que el vehicle elèctric ha passat de ser una aposta de futur a una realitat. Els nous elements del vehicle elèctric estan tenint un impacte important en la indústria de l’automoció, sobretot pel que fa als OEM (Original Equipment Manufacturer), que cada cop s’estan orientant més a la subcontractació en la producció dels elements. A més, cada vegada inverteixen més en serveis de mobilitat, pel que tendiran a patir una transició orientada a convertir-se en operadors.


Per altra banda, un dels punts que podrien generar més conflictivitat podria ser que, tot i que actualment l’electrificació de la majoria de vehicles es fa a les mateixes plantes, la dels nous models 100% elèctrics es farà en altres ubicacions. Pel que fa a la producció, tot i que ara mateix les tirades són relativament curtes (de 30.000 a 50.000 vehicles), es troben en un ritme creixement constant. En aquest sentit, les altres tipologies de vehicles com autobusos, vehicles que formen part dels serveis municipals, micro-cotxes... poden servir de palanca d’aprenentatge, ja que es tracta de mercats més oberts que el de l’automoció i amb tirades més curtes.


Pel que fa a la infraestructura de càrrega, viurem un procés d'integració conjuntament amb la resta d'elements que l'engloben, des del software i hardware fins als gestors de càrrega i les empreses elèctriques. A més, hi haurà inversions importants en softwares d'optimització de la gestió de càrrega, i cada cop apareixeran més acords estratègics entre OEMs i fabricants d'infraestructures i les empreses encarregades d'aquesta gestió (com la iniciativa Lonity, entre d'altres).


A més, el mercat de la càrrega ràpida és veure fortament ampliat i millorat, i apareixeran noves tecnologies que se sumaran a les ja conegudes bateries flash, supercarregadors i les càrregues sense fils.


Augment en els graus de llibertat en el disseny degut al canvi de components del vehicle


El grau de llibertat en el disseny a causa del canvi de components dels vehicles és una realitat que, en bona part, està transformant la naturalesa del sector en diversos nivells.

La nova geometria i l'ús de nous materials estan permetent que les prestacions dels vehicles estiguin millorant de forma exponencial.”

La nova geometria i l'ús de nous materials estan permetent que les prestacions dels vehicles (quant a rigidesa, resistència, transferència de calor o pes) estiguin millorant de forma exponencial i s'estiguin desenvolupant dissenys totalment nous que, fins ara, no s'havien vist. En aquesta línia, el material estrella en la composició de noves peces a dia d'avui és, sens dubte, el compost de carboni, juntament amb una gran varietat de fibres projectades.


Aquesta nova tendència està permetent la construcció de vehicles amb més prestacions i autonomia, alhora que garanteix una reducció de les emissions i dels costos de fabricació. A més, des de institucions com ACCIÓ (que engloba el Clúster de l'Automobilisme de Catalunya) s'estan promovent ajuts per a la contractació d'agents tecnològics locals per a projectes d'R+D+i, que contribueixen a la recerca de nous materials i a l'eficiència i sostenibilitat dels nous vehicles.


Comments


bottom of page