top of page

La gestió i resiliència de les infraestructures elèctriques per a la nova mobilitat a les ciutats

JOSEP MARIA PEIRÓ I President Grup Transversal SmartCities


El vehicle és inseparable a la nostra condició humana moderna. Ara hem de continuar fent-lo sostenible i accessible. Fer-ho possible i afrontar els reptes de la disrupció del canvi de tecnologies vinculades a les fonts d'energia més netes és tot un repte pels enginyers, els economistes i els planificadors.La transició energètica cap a les energies renovables és un camí necessari, urgent i sense retorn. L'energia fruit de la crema de combustibles generadors de CO2, amb un 80% d'impacte, és la principal causa dels efectes sobre el canvi climàtic.


La disponibilitat de combustibles d'origen fòssil esdevindrà cada cop més escassa i està comportant més conflictes geopolítics, especulacions, així com explotacions cada cop més agressives pel medi ambient.


Les ciutats són font de concentració d'habitatge, activitat, coneixements i relació humana. Com a persones necessitem desenvolupar la nostra capacitat relacional. Tot i que avui dia la digitalització ens obre i facilita noves portes de relació, continuem tenint la necessitat d'actuació i interacció física. Les ciutats han de poder garantir una mobilitat que s'adapti a aquestes noves situacions del segle XXI.


Les ciutats s'han de descarbonitzar. L'escalfament global a les ciutats és acusat a causa de la formació d'illes de calor creades, en gran part, per la dissipació dels motors tèrmics i els sistemes de climatització. Els problemes acústics de la mobilitat a partir dels motors d'explosió i l'afectació en la qualitat de l'aire, cada cop més afectada pels efectes nocius de les partícules pesants, ens fan pensar que una mobilitat elèctrica ha de ser una de les solucions per a les ciutat.


Els combustibles fòssils al segle XX han fet possible el creixement de les classes mitjanes i han permès la capacitat d'aquestes d'adquirir un vehicle (com el Seat 600 Espanya dels anys 60) i incorporar el vehicle com a un bé indispensable del progrés, el treball, l'oci, la cultura i la llibertat.


El vehicle és inseparable a la nostra condició humana moderna. Ara hem de continuar fent-lo sostenible i accessible. Fer-ho possible i afrontar els reptes de la disrupció del canvi de tecnologies vinculades a les fonts d'energia més netes és tot un repte pels enginyers, els economistes i els planificadors.


La xarxa de distribució haurà de suportar la integració de les energies renovables fluctuants i el corresponent emmagatzemament de suport, ja sigui a la mateixa captació o als punts (subestacions) de connexió/evacuació, i en concret a les zones urbanes prioritàriament d’autoconsum.


Les xarxes elèctriques dels metabolismes urbans amb un creixement vegetatiu, es poden trobar ara amb un creixement disruptiu incremental cap a l'electrificació dels sistemes de climatització i de la mobilitat. Hem de garantir la resiliència de la infraestructura elèctrica, la seva planificació i la seva gestió.


Per tant, les xarxes elèctriques s'hauran de reforçar segons els parcs d'edificis d'habitatges i edificis comercials, públics i de serveis i els seus parcs de vehicles associats. Els increments de potència de línies i transformadors vindran condicionats als nous consums, als coeficients de simultaneïtat i sobretot a la capacitat de fer una gestió intel·ligent de la demanda elèctrica.


Segons estudis i recomanacions d'experts en gestió de l'energia, si volem fer una bona gestió eficient de la demanda elèctrica, els vehicles es carregaran el 98% del temps dins els edificis, ja sigui a l'habitatge, al treball o a espais de comerç i d'oci.


En tots els casos s'haurà de fer una càrrega intel·ligent aprofitant els temps que els vehicles estan aparcats. La càrrega haurà de ser dinàmica, adaptant-se a criteris prioritaris de demanda i als indicadors de preu inherents, sempre en condicions de poder forçar la càrrega més ràpida al preu corresponent i sempre que el límit de càrrega de la xarxa més pròxima ho permeti.


Les xarxes mai seran infinites, per tant, s'haurà de planificar i implementar amb criteris de previsió i d'experiència. Per contrapartida, amb una bona gestió i si incorporem vehicles preparats amb els sistemes V2G / V2H i els mateixos vehicles poden ser aportadors d'energia en els moments de màxima necessitat, es podrà millorar molt l'optimització dels recursos globals de les xarxes.


Tenim molts ciutadans que surten pel matí amb els seus vehicles i van al seu lloc de treball. Allà deixen els seus vehicles aturats des de les 8 del matí fins a les 5 de la tarda, just a les hores de sol en què reben excedents solars que podrien carregar i endur-se per utilitzar, en part, de 8 a 12 de la nit a casa, per després tornar a carregar la bateria fins a les 8 del matí i repetir el cicle durant totes les jornades laborals.


A Catalunya el consum energètic dels usos representa aproximadament un 24% elèctric, enfront un 50% de derivats del petroli i un 21% del gas. Amb la transició energètica estimem que hem d'arribar a un 80% d'electrificació dels usos. Això només serà possible si introduïm el vehicle elèctric a l'equació del consum sostenible i gestionable.


Evidentment, a les ciutats també faran falta els punts de servei de càrrega ràpida per suplir els visitants ocasionals, els itineraris imprevistos, els consumidors electro-intensius així com les emergències. Amb el mateix criteri, les xarxes d'enllaç i transformadors s'hauran de preveure i planificar. En tots els casos, les xarxes no seran infinites. El problema no serà d'energia però sí que segurament aniran apareixent problemes degut a la manca de potencia de puntes. El principal problema esdevindrà en els ponts de cap de setmana amb alta demanda puntual.


En aquests casos haurem de treballar en diversos escenaris:


  1. Predicció i Comunicació Models de simulació (bessons digitals), de previsió per barris, estacions transformadores dels episodis de gran mobilitat a fi de planificar i sobretot oferir informació als usuaris de carregadors elèctrics amb indicadors d'anticipació de càrrega i, en cas de previsió insuficient, de reserva d'horaris per punt de recàrrega ràpida proper alternatiu.

  2. Educació i Canvi d'hàbits La societat no es prou conscient del canvi que ens espera. No es prou conscient del gran poder dels combustibles fòssils en quant a la seva alta densitat energètica. Anem cap a un futur en què l'accés a l'energia serà més condicionada per el binomi Potència x Temps. En el futur tots haurem de valorar molt més la variable temps.

  3. Us alternatiu del Transport Públic i els vehicles compartits El vehicle elèctric continuarà sent de propietat per a qui el necessiti regularment. Però per a usos esporàdics serà molt més rendible i sostenible avaluar la utilització de vehicles compartits segons necessitat, tipus de desplaçament, nombre de passatgers i, sobretot, tant a les ciutats com als viatges interciutats, valorar la incorporació i l'ús del transport públic més adequat.


Tenim un gran repte de futur i hem d'afrontar-lo amb energia i visió positiva. Ens espera molta feina i moltes oportunitats, avancem.Comments


bottom of page