top of page

Impacte econòmic del cotxe elèctric

ENRIC BATALLA I Soci i Fundador de Cabier Institute, Barcelona Patent Hub

JULIÀ MANZANAS MONDÉJAR I President Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Collegi d’Economistes de Catalunya


Habitualment quant es tracta de mesurar l’impacte econòmic d’una tecnologia emergent es quantifica aquest impacte en termes de la repercussió sobre el PIB o pel número de llocs de treball creats directe o indirectament.Habitualment quant es tracta de mesurar l’impacte econòmic d’una tecnologia emergent es quantifica aquest impacte en termes de la repercussió sobre el PIB o pel número de llocs de treball creats directe o indirectament. Per tant procurarem no allunyar-nos massa d’aquesta visió escolàstica però sens dubte desenvoluparem una visió més microeconòmica i pròpia per albirar l’impacte futur d’aquesta tecnologia.


Des que els desplaçaments a cavall van ser desplaçats com els mitjans de viatge més populars, diverses tecnologies de l'automòbil han defensat el títol de transport preferit per l'home. Les dues més rellevants són el vehicle elèctric i vehicle amb motor de combustió interna. Avui la majoria estarà d'acord que el cotxe de combustió interna es va convertir en el competidor triomfador del segle XX.


Fent cinc cèntims d’història d’aquestes tecnologies trovem que François Isaac de Rivaz a Suïssa va dissenyar el primer motor de combustió interna l'any 1806. El motor estava alimentat per una barreja d'hidrogen i oxigen. Rivaz va aplicar el seu disseny per desenvolupar el primer motor basat en motors de combustió interna. El disseny va resultar ser infructuós i els cotxes basats en el motor de combustió no començarien realment la seva aventura fins a 1859, quan Etienne Lenoir va desenvolupar la primera màquina de combustió interna produïda en massa.


Aquell mateix any, el 1859, Gaston Planté va inventar la bateria de plom-àcid, després la primera tecnologia de bateria recarregable comercialment factible. L’acoblament d’aquesta tecnologia als primers vehicles elèctrics va ser realitzada per Frank Julian Sprague en 1886, la producció de cotxes elèctrics es va fer possible poc després.

“A principis del segle XX, el 40% dels automòbils nord-americans eren alimentats per vapor, un 38% per electricitat i només un 22% per gasolina.”

A principis del segle XX, el 40% dels automòbils nord-americans eren alimentats per vapor, un 38% per electricitat i només un 22% per gasolina. Els cotxes elèctrics van ser afavorits per les seves contraparts alimentades amb benzina a causa del seu còmode maneig, baix soroll i sense olor. Les vendes de vehicles elèctrics van créixer als Estats Units fins el 1912, però van començar a disminuir immediatament. Al 1914, els avenços en la fabricació de la producció en línia a gran escala van reduir els preus de venda d'automòbils de combustió interna a menys de la meitat d'un vehicle elèctric en aquells moments.


Els preus reduïts dels cotxes basats en el motor de combustió, juntament amb l'augment de la demanda de distàncies cada cop més llargues abans del repostatge, van culminar amb l'extinció efectiva del vehicle elèctric pels voltants de l'any 1935. Les millores tecnològiques pels vehicles elèctrics s'han mantingut estancades, excepte durant la crisis de l’energia durant les dècades dels setanta, vuitanta i noranta. Amb la crisi energètica més recent dels anys 2000, es renova l'interès pel vehicle elèctric. Encara es mantenen les especulacions sobre si el vehicle elèctric d'avui pot o no respondre a les necessitats dels usuaris d'automòbils basats en motors de combustió.Molts estudis de l'última dècada han estimat els beneficis econòmics dels vehicles elèctrics i connectats. Aquests estudis acostumen a examinar futurs escenaris de penetració del mercat on els vehicles elèctrics connectats desplacen als vehicles convencionals, consumidors directes de petroli. Es aquí on s’estima que es poden produir importants beneficis macroeconòmics a partir d'aquest desplaçament del petroli. Revisem alguns estudis i presentem detalls sobre els impactes macroeconòmics dels vehicles elèctrics, amb èmfasi als vehicles elèctrics lleugers.


Els economistes no som futuròlegs però si podem estudiar les tendències i estimar els possibles impactes dels canvis en la tecnologia dins la funció de producció i com una determinada tecnologia podria influir a mig i llarg termini. En aquest sentit esmento a continuació alguns resultats de diversos estudis realitzats principalment en Estats Units que ens ajuden a concloure que l’adopció de les tecnologies associades amb els vehicles elèctrics connectats poden tenir un resultat positiu a l’economia.


  1. Els vehicles elèctrics connectats redueixen el consum de petroli i redueixen els costos de combustible, tornant els diners a les butxaques dels conductors i als pressupostos familiars. Les llars gasten fins a un 25% dels seus pressupostos en transport, gran part d’aquesta despesa es deu a la benzina i altres costos derivats del petroli. En comparació amb els vehicles convencionals, l'estalvi de costos de combustible per als conductors de vehicles elèctrics connectats s'estima de centenars a milers de dòlars per vehicle anualment. Quan els conductors estalvien diners amb els costos del combustible, això deixa més diners disponibles per altres despeses en els pressupostos de les famílies per gastar-se des de menjar fins a mobiliari, perruqueria, vacances, assegurances mèdiques, educació, llibres..., en definitiva millora de la qualitat de vida.

  2. La injecció d'estalvi del combustible cap a altres béns i serveis en l'economia local crea nous llocs de treball i augmenta la producció econòmica (generalment es mesura com a producte interior brut o PIB). La diferència en l'ocupació i el rendiment econòmic per dòlar gastat en altres sectors pot generar 16 vegades més treball per cada dòlar en comparació amb el sector del petroli. L'estalvi de les famílies pot augmentar considerablement els estalvis si s’apliqués a tota una regió econòmica. L'estalvi total de combustible a causa de l'ús del vehicle a gran escala s'ha estimat a nivell nacional, estatal i regional. Segons les hipòtesis de penetració del mercat, l'ús dels vehicles elèctrics connectats provocaria estalvis de combustible que van des de centenars de milions de dòlars fins a milers de milions de dòlars en funció de l'abast geogràfic. Aquests estalvis de costos de combustible poden ser utilitzats pels consumidors per comprar altres béns i serveis en economies locals i regionals.

  3. El desplaçament de les despeses a causa de l'ús dels vehicles elèctrics connectats genera activitat econòmica i producció laboral a través de millores incrementals en els costos dels vehicles i augment de la demanda en els sectors productors de vehicles, components de vehicles i infraestructures de càrrega. Molts estudis han estimat que el cost total de propietat dels vehicles elèctrics connectats és inferior al dels vehicles convencionals, de manera que fins i tot amb un augment dels costos del vehicle, als conductors i les famílies encara els queden més diners a les butxaques i pressupostos per gastar-se en altres llocs de l’economia. Un dòlar gastat en la fabricació d'automòbils (i en els sectors previstos per produir components dels vehicles elèctrics connectats) genera molts més llocs de treball que un dòlar gastat en combustibles derivats del petroli. En comptes d'incrementar els costos incrementals dels vehicles elèctrics connectats, un estudi de 2015 als Estats Units estima que fins el 2040 es preveu que l'ús de vehicles elèctrics connectats a gran escala generarà un resultat econòmic de fins a 20 mil milions de dòlars anuals, generant una xifra de fins a 147.000 llocs de treball nets, i estalviant centenars de dòlars als pressupostos dels particulars pels menors costos de combustible (milers de milions de dòlars col·lectivament).

  4. L'ús dels vehicles elèctrics connectats a gran escala té el potencial de reduir les taxes d'electricitat a tots els clients de la xarxa elèctrica. L'augment de l'ús dels vehicles elèctrics connectats augmentarà els ingressos de les companyies elèctriques. Normalment les xarxes elèctriques funcionen molt per sota de la màxima capacitat d'equips i infraestructures de generació d'energia (és a dir, plantes d'energia i sistemes de transmissió), de manera que les taxes d'electricitat per kWh són normalment superiors a les que podrien ser si la capacitat disponible no estigués infrautilitzada. L'ús a gran escala de vehicles elèctrics connectats -sobretot si es carregen fora de las hores punta- podria augmentar els ingressos de les companyies elèctriques en relació amb la capacitat d'infraestructura, el que pot conduir a taxes més reduïdes per a tots els clients. Per exemple, un conjunt d'anàlisis per avaluar escenaris futurs de penetració del mercat dels vehicles elèctrics connectats als estats del nord-est d’Estats Units va estimar el valor net d'aquests estalvis potencials de la taxa d'electricitat de 4 a 24 mil milions de dòlars per estat al 2050. Els beneficis combinats nets dels cinc estats inclosos a l’estudi podrien totalitzar més de 200 mil milions de dòlars l'any 2050, dels quals 155 mil milions de dòlars s'acumulen als clients de les companyies elèctriques i propietaris de vehicles elèctrics connectats en forma d'estalvi en factures d’electricitat i costos de combustible.

  5. Els beneficis econòmics addicionals de l'ús de vehicles elèctrics connectats a gran escala inclouen la mitigació de les pèrdues econòmiques negatives a causa dels impactes dels preus del petroli; la possibilitat de generar ingressos addicionals per als propietaris de vehicles a través de sistemes per tornar la càrrega del vehicle a xarxa proporcionant qualitat i estabilitat; la reducció de la contaminació local i els seus costos privats i socials associats i facilitar la integració de fonts d'energia alternatives i distribuïdes. Encara que aquests beneficis no es quantifiquen en la literatura a escala macroeconòmica, són reals i s'espera que siguin significatius en un futur sistema de transport que inclogui una gran població de vehicles elèctrics connectats.

“Molts estudis han estimat que el cost total de propietat dels vehicles elèctrics connectats és inferior al dels vehicles convencionals.”

Alguns governs han implementat polítiques destinades a incentivar l'ús dels vehicles elèctrics connectats. Tot i que sovint aquestes polítiques són impulsades per objectius ambientals o de seguretat energètica, la literatura ha demostrat que aquestes polítiques també fan que l'economia de territoris intel·ligents sigui més fàcil. Les polítiques estatals destinades a incentivar l'ús dels vehicles elèctrics connectats s'han estimat per augmentar la producció econòmica per desenes de milions de dòlars per estat. Per contra, l'eliminació d'aquestes polítiques s'ha estimat en la pèrdua de milers de milions de dòlars en la producció econòmica i milers de llocs de treball. El mateix és cert a nivell de tots el Estats Units. Per exemple, un estudi va avaluar un conjunt de polítiques per incentivar els vehicles elèctrics connectats i va estimar un impacte general en l'ocupació d’aproximadament dos milions de nous llocs de treball per a l'any 2020.


En resum, aquests informes realitzats als Estats Units pinten una imatge molt positiva. La transició del combustible derivat del petroli a l'electricitat en el sector del transport, sens dubte, conduirà a la millora de l'activitat econòmica i al creixement en llocs de treball, i aquests beneficis haurien de formar part de qualsevol avaluació que avaluï els costos i beneficis de les polítiques destinades a incentivar l'ús dels vehicles elèctrics connectats.Comments


bottom of page