top of page

El Grup de Treball de Mobilitat Elèctrica dels Enginyers Industrials de Catalunya lidera l’elaboració del Monogràfic de Mobilitat Elèctrica amb l’objectiu d’oferir un espai de reflexió sobre els aspectes més rellevants de la transformació que ha d’implicar el vehicle elèctric, de manera que es puguin posar sobre la taula un corpus ampli d’observació i coneixement que ajudi a entendre la situació actual, la seves implicacions i necessitats, i doni visibilitat a les accions que s’estan desplegat, alhora que recomani accions futures.

President del GT

Consell Redactor

Grup de Treball

bottom of page